SHARE

“Njeriu me kurajo të jashtme guxon të vdesë. Njeriu me kurajo të brendshem guxon të jetojë.”

“Mirësia në fjalë krijon siguri. Mirësia në mendim krijon thellësi. Mirësia në dhënie krijon dashuri.”

“Uji është gjëja më e butë, e prap mund të depërtoj mes maleve dhe tokës. Kjo e tregon shumë qartë se parimi i butësisë e kapërcen atë të fortësisë.”

“Nuk ka rrezik më të madh se sa ta nënvlerësosh armikun tënd.”

“Dikush është i guximshëm për shkak të dashurisë së madhe.”

– Lao Tzu