SHARE

“Çdo gjë që mund ta imagjinoni është e vërtetë.”

“Artistët e këqinjë kopjojnë. Artistët e mirë vjedhin.”

“Secila vlerë pozitive e ka çmimin e vet në terma negative… Gjenialiteti i Ajnshtajnit dërgoi në Hiroshima.”

“Pa një vetmi të madhe, asnjë vepër serioze nuk është e mundur.”

“Arti e largon nga shpirti pluhurin e jetës së përditshme.”

“Arti është një gënjeshtër e cila na bënë ta kuptojmë të vërtetën.”

– Pablo Picasso