SHARE

“Përmes tre metodave ne mund ta arrijmë mençurinë: përmes reflektimit, i cili është më fisniku; përmes imitimit, i cili është më i lehti; dhe përmes përvojës, e cila është me hidhura.”

“Nuk ka shumë rëndësi se sa ngadalë ecni, për aq kohë sa nuk ndaloni.”

“Njeriun që pyet është budalla për një minutë, ndërsa ai që nuk pyet është budalla për tërë jetën.”

“Njeriu superior mendon gjithmonë për virtytin; njeriu i zakonshëm mendon vetëm për rehatin.”

– Confucius