SHARE

“Çmimi të cilin njerëzit e mirë e paguajnë për indiferencën e tyre në marrdhëniet shoqërore, është sundimi i tyre nga njerëzit djallëzor.”

“Mos e trajnoni një fëmijë të mësojë me forcë ose ashpërsi, por drejtojeni atë për tek dija përmes asaj që argëton mendjen e tij, sepse në këtë mënyrë ju do të keni mundësi më mirë ta zbuloni me saktësi aftësinë e veçantë të gjenialitetit të secilit.”

“E vërtetë ekziston në Venë dhe tek fëmijët.”

– Platoni