SHARE

“Asgjë nuk është më e nevojshme për një mashkull të ri, se sa shoqërimi me një grua inteligjente.”

“Nuk ka madhështi aty ku s’ka thjeshtësi, mirësi dhe të vërtetë.”

“Ju mund ta dashuroni një person me dashuri njerëzore, por një armik mund të dashurohet vetëm me dashuri hyjnore.”

“E gabuara nuk ndalon së qenuri e gabuar, vetëm sepse shumica janë pjesë e saj.”

“Dy luftëtarët më të fuqishëm janë durimi dhe koha.”

– Leo Tolstoy