SHARE

“Unë nuk kam asgjë të veçantë dhe për këtë jam i sigurt. Unë jam njeri i zakonshëm me mendime të zakonshme dhe që e kam jetuar një jetë të zakonshme. Nuk ka monumente që më janë dedikuar mua dhe se emrin im shpejt do të harrohet, por, unë e kam dashur dikë me gjithe zemër dhe me gjithë shpirt, dhe për mua, kjo gjithmonë ka qenë e mjaftueshme.”

“Ndonjëherë duhet të jeni larg njerëzve që i dashuroni, por kjo nuk do të thotë se ju i dashuroni ata më pak. Ndonjëherë i dashuroni edhe më shumë.”

“Dashuria e vërtetë është e rrallë, dhe është e vetmja gjë që i jep jetës kuptim të vërtetë.”

– Nicholas Sparks