SHARE

“Gjyshi im njëherë më ka thënë se ekzistojnë dy llojë të njerëzve: ata që e bëjnë punën dhe ata që i marrin kreditet. Ai me rekomandoi të jem në grupin e parë; aty kishte shumë më pak konkurencë.”

“Falja është virtyt i trimave.”

“Njerëzit priren ti harrojnë detyrat e tyre por jo edhe të drejtat.”

“Nuk ka dashuri aty ku s’ka vullnet.”

– Indira Gandhi