SHARE

“Pra ky është Ferri. Kurrë nuk do ta besoja. Ju kujtohet se të gjithëve na është treguar për dhomat e torturës, për zjarrin dhe squfurin, për “tokën e ndezur. Tregimet për shtrigat! Nuk ka nevojë për djaj të kuq dhe të zjarrtë. Ferri janë njerëzit e tjerë.”

“Gjykimi yt të gjykon dhe të definon ty.”

“Secila fjalë i ka pasojat e veta. Secila heshtje gjithashtu.”

– Jean-Paul Sartre