SHARE

“Metoda e parë për ta vlerësuar inteligjencën e një udhëheqësi është të shikosh se çfarë njerëz ka përreth.”

“Asnjëherë mos tento ta fitosh me forcë atë që mund ta fitosh me mashtrim.”

“Atje ku vullneti është i madh, nuk mund të jenë edhe vështirësit e mëdha.”

“Njerëzit kurrë nuk bëjnë mirë, përveç atëherë kur domosdoshmëria i detyron; por kur ata janë të lirë të zgjedhin dhe mund të bëjnë ashtu siç duan vetë, çoroditja dhe rrëmuja bëhen të shfrenuara.”

“Njerëzit më shpejt e harrojnë vdekjen e babait se sa humbjen e trashëgimisë.”

– Niccolò Machiavelli, “Sundimtari”