SHARE

“Gruaja nuk është bërë për të qenë admirimi i të gjithëve, por lumturia e njërit.”

“Vrazhdësia është vetëm imitimi i forcës nga i dobëti.”

“Durimi do të arrijë më shumë se sa forca e jonë.”

“Sa më i madh pushteti, aq më i madh mund të jetë abuzimi.”

“Për të na bërë neve ta duam vendin tonë, vendi ynë duhet të jetë i dashur.”

“Paragjykimi është religjioni i mendjeve të dobëta.”

“E gjitha që i nevojitet të keqës për të triumfuar, është pasiviteti i njerëzve të mirë.”

“Asnjë pasion nuk e vjedh më shumë forcën e veprimit dhe arsyetimit të mendjes, se sa frika.”

– Edmund Burke