SHARE

“Dashuria është e vetmja përgjigje normale dhe e arsyeshme për problemin e ekzistencës njerëzore.”

“Fakti se miliona njerëz i ndajnë të njejtat vese, kjo nuk i bënë ato virtyte. Fakti se ata ndajnë shumë gabime, kjo nuk i bënë gabimet të vërteta dhe fakti se miliona njerëz e ndajnë të njejtën patologji mentale, kjo nuk i bënë ata normal.”

“I pasur nuk është ai që ka shumë, por ai që jep shumë.”

“Në dashuri, ndodh paradoksi kur dy persona bëhen një por prap mbesin dy.”

– Erich Fromm