SHARE

“Në mes të vështirësisë qëndron mundësia.”

“Koha është një iluzion.”

“Besimi i verbër në autoritet është armiku më i madh i së vërtetës.”

“Ne i tejkalojmë limitet tona në momentin që i pranojmë ato.”

“Shenja e vërtetë e dijes nuk është inteligjenca, por imagjinata.”

“Informacioni nuk është dije.”

“Studenti nuk është një kontenjer që duhet ta mbushësh, por një fanar që duhet ta ndriçosh.”

“I vetmi burim i vërtetë i dijes është përvoja.”

“Tre forca të mëdha e sundojnë botën: buallallëku, frika dhe lakmia.”

– Albert Einstein