SHARE

“Është shenjë e një mendje të edukuar aftësia për tu argëtuar me një ide, pa e pranuar atë.”

“Shpresa është një ëndërr e zgjuar.”

“Edukimi i mendjes pa edukimin e zemrës, nuk është edukim i plotë.”

“Përsosmëria kurrë nuk është aksidentale. Ajo gjithmonë është rezultat i synimit të lartë, përpjekjeve të sinqerta dhe veprimit inteligjent; ajo e përfaqëson zgjedhjen e mençur mes shumë alternativave – zgjedhja, e jo shansi, e përcaktojnë fatin tuaj.”

“Do të jetë vërtetë i lirë ai që e ka mposhtur frikën e tij.”

– Aristoteli