SHARE

“Por si mund të jetosh dhe të mos kesh asgjë për të treguar?”

“Hedhja e një hapi të ri, shqiptimi i një fjale të re, është ajo që njerëzit më së shumti i frikësohen.”

“Unë jam një ëndërrimtar. Unë di aq pak për jetën e vërtetë, sa që unë thjesht nuk mund të ndihmojë për ti ri-jetuar momentet e tilla sikur këto në ëndërrat e mira, sepse momentet e tilla janë diçka të cilat unë shumë rrallë i kam provuar. Do të ëndërroj për ty gjithë natën, gjitha javën, gjithë vitin. E ndjej se të njoh aq mirë sa që nuk do të mund të të njihja më mirë edhe sikur të kishim qenë miq për 20 vite. Vetëm për dy minuta ti më kë bërë të lumtur përgjithmonë. Po, të lumtur. Ku i dihet, ndoshta ti më ke pajtuar mua me veten time, duke i zgjidhur të gjitha dyshimet e mia.”

– Fyodor Dostoyevsky, “Netë të bardha”