SHARE

“Një ditë ju do të jeni mjaftueshëm i vjetër për të filluar përsëri leximin e përrallave.”

“Edukimi pa vlera, duket se e bënë njeriun një djall më të mençur.”

“Nëse e kërkoni të vërtetën, ju ndoshta edhe do ta gjeni rehatin në fund, por nëse e kërkoni vetëm rehatin, ju nuk do ta gjeni as atë e as të vërtetën, por vetëm mendimin për të filluar përsëri, dhe në fund, dëshpërimin.”

“Ne edhe mund ta injorojmë, por kurrë askund nuk mund ta shmangim prezencën e Zotit. Bota është e mbushur me të.”

– C.S. Lewis