SHARE

“Zilia jonë gjithmonë zgjatë më shumë se sa lumturia e atyre që u’a kemi zili.”

“Ne falim për aq kohë sa dashurojmë.”

“Ne më shumë jemi të interesuar ti bëjmë të tjerët të besojmë se jemi të lumtur, se sa të jemi të lumtur vërtetë.”

“Nga gjithë të metat tona, ajo që më së lehti e justifikojmë është përtacia.”

“Asnjë njeri nuk është aq i mençur sa ta njoh të gjithë të keqen që e bënë.”

“Virtytet humbin në egoizëm ashtu siç humbin lumenjtë ne Det.”

-François de La Rochefoucauld