SHARE

“Gjashtë gabime njerëzimi është duke vazhduar ti bëjë, shekull pas shekulli:

Besimi se arritja personale bëhet duke u përplasur me të tjerët;
Brengosja për gjërat të cilat nuk mund të përmirësohen ose ndryshohen;
Insistimi se një gjë është e pamundur sepse nuk mund ta përmbushim atë;
Refuzimi për të lënë anash preferecat e parëndësishme;
Neglizhimi i zhvillimit dhe përsosjes së mendjes;
Tentimi për ti detyruar të tjerët të besojnë dhe të jetojnë ashtu si ne;”

“Në kohë lufte, ligjet bien në heshtje.”

“Jeta nuk është asgjë pa miqësi.”

“Jeta e lumtur qëndron në qetësin e mendjes.”

– Marcus Tullius Cicero