SHARE

“Është më e lehtë ta falësh një armik se sa një mik.”

“Ai, fytyra e të cilit nuk shëndrit, kurrë nuk duhet të bëhet një Yll.”

“Sepse çdo gjë që jeton është e shenjtë.”

“Ata që e i kontrollojnë pasionet e tyre, e bëjnë këtë sepse pasionet e tyre janë mjaftueshëm të dobëta për tu kontrolluar.”

“Ndriçimi nënkupton marrjen e përgjegjësisë së plotë për jetën tuaj.”

– William Blake