SHARE

“Tre persona mund ta mbajnë një sekret, nëse dy prej tyre janë të vdekur.”

“Ata që mund të heqin dorë nga liria thelbësore për të fituar pak siguri të përkohshme, nuk e meritojn as lirinë e as sigurinë.”

“Ai që ka durim, mund të ketë çka do që dëshiron.”

“Birra është dëshmia se Zoti na dashuron dhe dëshiron që ne të jemi të lumtur.”

“Asnjëherë mos e ngatërroni lëvizjen me veprimin.”

“Kurrë s’ka ekzistuar paqe e keqe ose luftë e mirë.”

“Nëse dështon të planifikosh, ti je duke planifikuar të dështosh.”

– Benjamin Franklin