SHARE

“Progresi është i pamundur pa ndryshim. Ata që nuk mund të ndryshojnë mendjen e tyre, nuk mund të ndryshojnë asgjë.”

“Nga të gjitha virtytet zgjedhe heshtjen, sepse përmes saj ju e shihni papërsosmërin e tjetrit dhe e fshini tuajën.”

“I lumtur është ai njeri që mund ta siguroj jetesën nga hobi i tij.”

“Kujdes nga dija e rrejshme. Ajo është më e rrezikshme se injoranca.”

“Shkenca kurrë nuk e zgjidh një problem, pa i krijuar edhe 10 të tjerë.”

“Ai që kurrë s’ka shpresuar, kurrë nuk mund të dëshpërohet.”

– George Bernard Shaw