SHARE

“Më shumë se dashurinë, se paranë, se famën, ma jepni të vërtetën.”

“E rëndësishmë nuk se çfarë po shikoni, por çfarë po shihni.”

“Librat janë pasuria më e çmuar e botës dhe trashëgimia e gjeneratave dhe e kombeve.”

“Mosbindja është themeli i vërtetë i lirisë. Të dëgjueshmit janë skllavë.”

“Nuk ka ilaq për dashurinë përveç se të dashurosh edhe më shumë.”

“Gjërat nuk ndryshojnë. Ne ndryshojmë.”

– Henry David Thoreau