SHARE

“Plagët morale e kanë këtë karakteristikë – ato mund të fshihen, por ato kurrë nuk mbyllen; gjithmonë të dhimbshme, gjithmonë të gatshme të gjakosin sa herë që preken. Ato mbesin të freskëta dhe të hapura në zemër.”

“Të gjitha përgjithësimet janë të rrezikshme, madje edhe ky.”

“Shpesh ne kalojmë pranë lumturisë pa e parë atë, pa shikuar tek ajo, ose edhe nëse kemi shikuar dhe e kemi parë, kemi kaluar pranë saj pa e njohur atë.”

“Dashuria është më vetiakja nga të gjitha pasionet.”

“Si është e mundur që fëmijët janë aq inteligjent, ndërsa të rriturit kaq budallenjë? Duhet të jetë edukimi ai që po e shkakton këtë.”

– Alexandre Dumas