SHARE

“Pa muzikën, jeta do të ishte një gabim.”

“Në parajsë, të gjithë njerëzit interesant mungojnë.”

“Ne duhet ta konsiderojmë të humbur secilën ditë, në të cilën të paktën njëherë nuk kemi kërcyer.”

“Askush nuk mund ta ndërtoj për ju urën, mbi të cilën ju duhet ta kaloni lumin e jetës, askush përveç vet juve.”

“Të gjitha mendimet vërtetë të mëdha, janë arritur duke ecur.”

“Ata e turbullojnë ujin për tu dukur më i thellë.”

“Dashuria është një gjendje në të cilën njeriu i sheh gjërat ashtu siç ato nuk janë.”

“Nuk ekzistojnë fakte të përjetshme, ashtu siç nuk ekzistojnë të vërteta absolute.”

– Friedrich Nietzsche