SHARE

“Njohja e të tjerëve është inteligjencë;
Njohja e vetes është mençuria e vërtetë.
Zotërimi i të tjerëve është forcë;
Zotërimi i vetvetes është pushteti i vërtetë.”

“Jeta është një varg i ndryshimeve spontane. Mos u rezisto atyre, sepse kjo krijon vetëm dhimbje. Lëre realitetin të jetë realitet. Lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm para, në çfarëdo mënyrë që ato dëshirojnë.”

“Brengosu për ato që thonë të tjerët dhe gjithmonë do të jesh i burgosuri i tyre.”

“Nëse tentoni ta ndryshoni, ju do ta shkatërroni atë. Tentoni ta mbani dhe do ta humbisni përgjithmonë.”

“Për ta kuptuar limitin e gjërave, dëshiroji ato.”

– Lao Tzu