SHARE

“Asnjëherë s’kam lejuar që shkollimi im të ndërhyjë në edukimin tim.”

“Frika nga vdekja përcillet prej frikës nga jeta. Njeriu që jeton plotësisht, është i gatshëm të vdes në çdo kohë.”

“Guximi është rezistenca ndaj frikës, zotërimi i frikës – jo mungesa e frikës.”

“Kur peshkoni për dashuri, në karrem vëjeni zemrën, jo mendjen.”

“Gjykimi i mirë është rezultat i përvojës dhe përvoja është rezultat i gjykimit të keq.”

“Burimi i humorit nuk është gëzimi por trishtimi.”

“Gjërat sa më shumë që janë të ndaluara, aq më të popullarizuara bëhen.”

Mark Twain