SHARE

“Martesë: kështu quhet një vullnet në dy qënie, vullneti për të krijuar dikë më të përsosur se ata që e krijuan. Martesën e quaj nderim reciprok, si dhe nderim për ata që e dëshirojnë një dëshirë të tillë.”

“Nuk shpërblehet mësuesi po qe se mbetesh gjithnjë nxënës i tij.”

“Jam i plagosur nga lumturia; të gjithë vuajturit duhet të më mjekojnë.”

“I lirë nga lumturia e servilëve, i çliruar nga zotat dhe adhurimet, i patrembur, i tmerrshëm, i madh dhe i vetmuar; kështu është vullneti i të vërtetit.”

Friedrich Nietzche, “Kështu Foli Zarathustra”