SHARE

“Më mirë të lëndohesh nga e vërteta, se sa të rehatohesh me një gënjeshtër.”

“Mund të duket e padrejtë, por ajo që ndodh brenda disa ditëve, ndonjëherë edhe brenda një dite të vetme, mund ta ndërrojë drejtimi e një jete të tërë.”

“Njeriu që nuk ka ndërgjegje, që s’ka mirësi, ai nuk vuan.”

“Një lumturi e tillë është e frikshme… ata ta lejojnë këtë llojë lumturie vetëm nëse janë duke u përgaditur të marrin diçka prej teje.”

“Qyqarllëku s’ka asgjë të keqe për aq kohë sa ai vjen me maturi. Por, kur qyqari fillon të harrojë se kush është… Zoti e ndihmoftë.”

– Khaled Hosseini