SHARE

“Kudo që shkon, shko me gjithë zemër.”

“Jeta është vërtetë e thjeshtë, por ne insistojmë ta komplikojmë atë.”

“Heshtja është një mik i vërtetë që kurrë nuk tradhëton.”

“Vetëm më të mençurit dhe më budallenjtë nuk ndryshojnë kurrë.”

“Edukimi e ushqen vetbesimin. Vetbesimi e ushqen shpresën. Shpresa e ushqen paqen.”

“Kurrë mos i jepni një shpat, dikujt që nuk mund të vallëzojë.”

“Forca e një kombi buron nga ndershmëria e familjës.”

“Ata që e dijn të vërtetën nuk janë të barabartë më ata që e duan atë.”

“Pas çdo buzëqeshje qëndrojnë dhëmbët.”

– Confucius