SHARE

“Burri duhet të mësojë si të dashurojë. Burri duhet të mësojë ta lërë zemrën të zotërojë ndërsa mendja të jetë vetëm një shërbëtore e dëgjueshme. Burri duhet ti mësojë këto gjëra. Gruaja i sjell këto gjëra më vete, por ne i kundërshtojm këto si dobësi.”

“Në një botë më të mirë, me më shumë njerëz meditues, me pak më shumë dritë të përhapur nëpër botë, njerëzit do të dashurojnë, do të dashurojnë pafundësisht, por dashuria e tyre do të mbetet vetëm një lidhje, jo një marrëdhënie.

Harrojini marrëdhëniet dhe mësohuni si të lidheni. Kur njëherë të jeni në marrëdhënie, ju filloni ta merrni njëri-tjetrin si të garantuar. Kjo është ajo që i shkatërron të gjitha dashuritë.”

Osho