SHARE

“Kur një njeriu i’u mohohet e drejta për ta jetuar jetën të cilën ai e beson, ai nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të bëhet një “i jashtëligjshëm.”

“Mos më gjykoni nga suksesi. Më gjykoni nga ajo se sa herë jam rrëzuar dhe jam ngritur përsëri.”

“Ashtu siç edhe kam thënë, gjëja e parë është të jesh i ndershëm me veten. Ju kurrë nuk mund të keni ndikim në shoqëri, nëse nuk e ndryshoni veten… njerëzit e mëdhenjë janë të gjithë njerëz të integritetit, ndershmërisë dhe të përuljes.”

“Një lider është sikur një Bari. Ai qëndron prapa tufës, duke e lënë më të shkathëtin të dalë i pari, të cilin pastaj të tjerët e përcjellin, pa e kuptuar se gjatë gjithë kohës ata janë duke u udhëhequr nga mbrapa.”

– Nelson Mandela