SHARE

“Ndonjëherë vetëm të jetosh është një veprim i guximshëm.”

“Lumturia e vërtetë është ta shijosh të tashmen, pa një varësi shqetësuese për të ardhmen, pa e zbavitur veten me shpresë ose frikë, por të prehemi të kënaqur me atë që e kemi, e cila është e mjaftueshme, sepse ai që është kështu nuk dëshiron asgjë. Bekimet më të mëdha të njeriut gjenden brenda tij dhe brenda fushës që ai mund ti arrijë. Njeriu i mençur është i kënaqur me pak, çka do që mund të jetë ajo, pa e dëshiruar atë që nuk e ka.”

“Fati është ajo që ndodh kur përgaditja e takon mundësin.”

– Seneca