SHARE

“Është mirë ti duash shumë gjëra, sepse aty qëndron forca e vërtetë, dhe kushdo që dashuron shumë, bënë shumë dhe mund të përmbush shumë, dhe ajo që bëhet me dashuri, bëhet gjithmonë mirë.”

“Nëse vërtetë e dashuroni natyrën, ju do të gjeni bukuri gjithkund.”

“Zemra e njeriut është pak a shumë si deti; ajo i ka stuhitë e saj, i ka baticat e saj dhe në thellësi qëndrojnë perlat e saj.”

“Një ditë, vdekja do të na dërgojë në ndonjë Yll tjetër.”

“Mënyra më e mira për ta njohur jetën është të duash shumë gjëra.”

– Vincent van Gogh