SHARE

“Shkenca dhe religjioni nuk janë në kundërshtim. Shkenca është thjeshtë shumë e re për të kuptuar.”

“Mendjet tona ndonjëherë e shohin atë të cilën zemra jonë dëshiron të jetë e vërtetë.”

“Hapeni mendjen, miqt e mi. Ne të gjithë i frikësohemi asaj që nuk e kuptojmë.”

“Më beso, unë e di se si është të ndjehesh vetëm… lloji më i keq i vetmis është izolimi që vjen nga të qenurit i keqkuptuar. Kjo mund ti bëjë njerëzit ta humbin zotërimin e tyre mbi realitetin.”

“Pranimi i gjerë i një ideje nuk është provë e validitetit të saj.”

“Media është krahu i djathtë i anarkisë.”

– Dan Brown