SHARE

“Vizioni im për njeriun e ri është ai i rebelit, i një njeriu i cili është në kërkim të vetes së tij origjinale, të fytyrës së tij origjinale. Një njeriu që është i gatshëm ti hedh të gjitha maskat, të gjitha shtirjet, gjithë hipokrizitë, dhe të shfaqet para botës ashtu siç ai në të vërtetë është. Nuk ka shumë rëndësi nëse ai është i dashur apo i dënuar, i respektuar, i nderuar ose i turpëruar, i kurorëzuar apo i kryqëzuar, sepse të jesh vetja është bekimi më i madh i ekzistencës.”

“Dashuria ekziston vetëm aty ku ka pranueshmëri të plotë dhe s’ka dëshirë për ndryshim.”

“Njeriut i nevojitet një psikologji e re për ta njohur vetveten.”

– Osho