SHARE

“Toleranca bëhet krim kur aplikohet ndaj së keqes.”

“Është dashuria, dhe jo arsyeja, ajo që është më e fortë se vdekja.”

“Ai që dashuron më së shumti, është inferior dhe duhet të vuajë.”

“Sa e mirë do të ishte politika, sikur të mos u jepte secilit mundësin për të bërë kompromise morale.”

“Vetmia e prodhon origjinalitetin, poezin, bukurin e guximshme dhe të habitshme. Por, vetmia e prodhon edhe perversitetin, të tepruarën, absurdin dhe të ndaluarën.”

– Thomas Mann