SHARE

“Madje edhe revolucionari ma i madh do të bëhet një konservator, një ditë pas revolucionit.”

“Synimi i edukimit totalitar nuk ka qenë kurrë të rrënjos bindje, por ta shkatërroj aftësin për të formuar ndonjë të tillë.”

“Nën kushtet e tiranisë, është shumë më e lehtë të veprosh se sa të mendosh.”

“Falja është e vetmja mënyrë për ta kthyer prapa rrjedhën e pakthyeshme të historisë.”

“Bota e tretë nuk është një realitet, por një ideologji.”

“Vetëm turma dhe elita mund të tërhiqen nga momentumi i vetë totalitarizmit. Masat duhet të fitohen përmes propagandës.”

– Hannah Arendt