SHARE

“Mbylli syt dhe shiko.”

“Njeriu i gjenialitetit nuk bënë kurrë vërtetë gabime, sepse gabimet e tij janë të vullnetshme dhe porta të zbulimeve.”

“U frikësohëm atyre fjalëve të mëdha, të cilat na bëjnë neve aq të lumtur.”

“Fillimisht ne ndjejmë, pastaj biejm.”

“Unë jam krenar që jam emocional.”

“Dashuria mes burrit dhe gruas është e pamundur sepse aty nuk duhet të ketë komunikim seksual dhe miqësia mes burrit dhe gruas është e pamundur sepse aty duhet të ketë komunikim seksual.”

– James Joyce