SHARE

“A nuk i shkatërroj armiqtë e mi kur i bëjë ata miq?”

“Miku im më i mirë është ai person që më jep një libër që nuk e kam lexuar.”

“Unë eci ngadalë, por kurrë nuk eci mbrapa.”

“I gjithi ky që jam ose që ndonjëherë kam shpresuar të bëhem, i detyrohem nënës time engjëllore.”

“Gjërat mund të vijm për ata që presin, por vetëm ato gjëra që janë lënë nga ata që nxitojnë.”

“Ju mund të tregoni për madhështinë e dikujt nga ajo që e nevrikos atë.”

– Abraham Lincoln