SHARE

“Graviteti nuk është përgjegjës për rënien e njerëzve në dashuri.”

“Një anije është gjithmonë e sigurt në breg, por kjo nuk është arsyeja se përse është ndërtuar ajo.”

“Nëse fillimisht ideja nuk duket absurde, atëherë s’ka asnjë shpresë për të.”

“Idealet të cilat gjithmonë kanë shëndritur para meje dhe më kanë mbushur me kënaqësi, janë mirësia, e bukura dhe e vërteta.”

“Energjia nuk mund të krijohet ose të shkatërrohet. Ajo mund vetëm të ndërrohet nga një form në tjetrën.”

“Loja është forma më e lartë e studimit.”

– Albert Einstein