SHARE

“Janë kohë të këqija. Fëmijët nuk u binden prindërve dhe secili po shkruan libër.”

“Miqësia e rrit lumturinë, duke e duplifikuar kënaqësin dhe duke e ndarë pikëllimin tonë.”

“Mirënjohja jo vetëm që është më e madhja ndër virtytet, por edhe nëna e tyre.”

“Autoriteti i atyre që japin mësim shpesh është pengesë për ata që duan të mësojnë.”

“Unë kritikoj përmes krijimit dhe jo përmes gjetjes se fajtorit.”

“Një jetë e lumtur qëndron në qetësin e mendjes.”

“Armiqtë mund edhe të ju vrasin, por vetëm një mik mund të ju lëndojë.”

Marcus Tullius Cicero