SHARE

“Ekzistojnë dy motive për ta lexuar një libër: njëri është se ai ju pëlqen, dhe tjetri se ju mund të mburreni që e keni lexuar atë.”

“Dhe nëse do të kishe një Zot, vështirë besoj se mund ta ketë një ankth aq të kotë sa të ofendohet nga ata që e dyshojn ekzistencën e tij.”

“Tre pasione të thjeshta por tepër të forta e kanë komanduar jetën time: Dëshira për dashuri, kërkimi i dijes dhe keqardhja e thellë për vuajtjet e njerëzimit.”

“Dogmatizmi është pengesa më e madhe mentale e lumturisë njerëzore.”

– Bertrand Russell