SHARE

“Ne i rrëfejm mëkatet e vogla vetëm për ti bindur njerëzit se nuk kemi mëkate më të mëdha.”

“Ne rrallë herë mendojmë se njerëzit kanë arsye të shëndoshë, përveç atëherë kur pajtohen me ne.”

“Ne shpesh do të turpëroheshim nga veprimet e tona më të mira, nëse bota do ti dinte motivet që fshihen pas tyre.”

“Secili ankohet për kujtesën e vet, por askush nuk ankohet për gjykimin e vet.”

“Në xhelozi, më shumë ka vet – dashuri se sa dashuri.”

“Ne falim për aq koha sa dashurojmë.”

– François de La Rochefoucauld