SHARE

“Paqja vjen nga brenda. Mos e kërko atë jashtë.”

“Nëse vërtetë e doni veten, ju kurrë nuk do të mundeshit ta lëndonit dikë tjetër.”

“Asgjë nuk është e përhershme përveç ndryshimit.”

“Dashuria e vërtetë lind nga mirëkuptimi.”

“Një zemër e gjerë, një fjalë e mirë dhe një jetë në shërbim, janë gjërat që e përtërijn njerëzimin.”

“Një familje është vendi ku mendjet bien në kontakt me njëra tjetrën. Nëse këto mendje e duan njëra tjetrën, shtëpia do të jetë po aq e bukur si një lule. Por nëse këto mendje dalin prej harmonisë me njëra tjetrën, atëherë shtëpia bëhet si një kopsht me të cilin studia bënë kërdin.”

– Gautama Buddha