SHARE

“Guximi është të dish nga çka të mos frikësohesh.”

“Ata që janë në gjendje të shohin përtej hijes dhe gënjeshtrave të kulturës së tyre, kurrë nuk do të kuptohen, lëre më të besohen, nga masat.”

“Të kesh frikë nga vdekja është vetëm edhe një formë tjetër e mendimit se dikush është i mençur, kur në të vërtetë nuk është; është mendimi se dikush e di atë që në të vërtetë nuk e di. Askush nuk e di sigurt se ndoshta vdekja mund të jetë më e madhja ndër bekimet njerëzore; përkundrazi, njerëzit i tmerrohen asaj sikur ta dinin sigurt se ajo është e keqja më e madhe.”

– Platoni