SHARE

“Qëllimi jonë primar në këtë jetë është ti ndihmojmë të tjerët. Dhe nëse nuk mund t’i ndihmoni, të paktën mos i lëndoni ata.”

“Njerëzit marrin rrugë të ndryshme në kërkim të përmbushjes dhe lumturisë. Vetëm sepse ata nuk janë në rrugën tënde nuk do të thotë se ata janë të humbur.”

“Ky është religjioni im i thjeshtë; s’ka nevojë për tempuj; s’ka nevojë për filozofi të komplikuar. Truri ynë, zemra jonë është tempulli ynë; filozofia është mirësi.”

– Dalai Lama