SHARE

“Një libër duhet të jetë sëpatë për detin e ngrirë brenda nesh.”

“Unë jam një kafaz në kërkim të zogut”

“Rinia është e lumtur sepse e ka aftësin për ta parë të bukurën. Secili që e ruan aftësin për të parë të bukurën, nuk plaket kurrë.”

“Mos u përkul; mos e ujit atë posht; mos tento ta bësh të logjikshëm; mos e ndrysho shpirtin tënd sipas modës. Përcille idën tënde më të fortë, në mënyrë të pamëshirshme.”

“Kuptimi i jetës se ajo ndalon.”

– Franz Kafka