SHARE

“Vetëm një formë e sëmundjes ngjitëse udhëton më shpejt se virusi; ajo është frika.”

“Armiku më i rrezikshëm është ai të cilit askush nuk i frikësohet.”

“Ne të gjithë i frikësohemi asaj që nuk e kuptojmë.”

“E vërteta ka pushtet. Nëse ne të gjithë gravitojmë rreth ideve të ngjashme, ndoshta bëjmë kështu sepse ato janë të vërteta… të shkruara thellë brenda nesh. Dhe kur ne e dëgjojmë të vërtetën, madje edhe nëse nuk e kuptojmë atë, e ndjejmë se e ajo kumbon brenda nesh. Ndoshta e vërteta nuk është e mësuar nga ne, por më tepër ajo është ri – thirrur, ri – kujtuar, ri – organizuar, si diçka që tashmë është brenda nesh.”

– Dan Brown