SHARE

“Asgjë nuk e zgjon më shumë inteligjencën se sa dyshimi pasionant. Asgjë nuk i zhvillon më shumë të gjitha aftësitë e një mendjeje të papjekur se sa një gjurmë që ikën brenda errësirës.”

“E gjitha që e di është se duhet të i vetëm përsëri. Nuk ka asgjë më të tmerrshme se sa të jesh i vetëm mes qenjeve njerëzore.”

“Liria nuk është e mundur pa autoritetin – përndryshe ajo do të shndërrohet në kaos dhe, autoriteti nuk i mundur pa lirinë – përndryshe ai do të shndërrohet ne tirani.”

– Stefan Zweig