SHARE

“Shiko thellë brenda natyrës, pastaj do të kuptosh më mirë gjithçka.”

“Kushdo që është i pakujdesshëm me të vërtetën në qështje të vogla, nuk mund t’i besohet në qështje të rëndësishme.”

“Edukimi është ajo që mbetet pasi të harrohet ajo që është mësuar në shkollë.”

“Burimi i vetëm i njohjes është përvoja.”

“Koinçidenca është mënyra e Zotit për të mbetur anonim.”

Imagjinata është më e rëndësishme se dija.”

– Albert Einstein