SHARE

“Një burrë e din që ka filluar të plaket sepse ai fillon të duket si babai i vet.”

“Jo, jo i pasur. Unë jam një njeri i varfër që ka para, që do të thotë se nuk është e njejta gjë.”

“Një njeri nuk vdes kur ai duhet, por kur ai mundet.”

“Unë nuk besoj në Zot, por kam frikë nga ai.”

“I intriguar nga enigma, ai gërmoi aq thellë brenda ndjenjave të saj sa që duke kërkuar për ndonjë interes, ai gjeti dashuri, sepse duke tentuar ta bëjë atë të dashurohet në të, ai vetë përfundoi i dashuruar tek ajo.”

– Gabriel García Márquez